.........หากท่านปรารถนาจะเสี่ยงเซียมซี เพื่อทราบ
โชคชะตา .....จงตั้งจิตบูชาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์
ที่ท่านเคารพเชื่อถือ ท่านจงตั้งจิตให้มั่นคงแน่วแน่
อยู่ที่องค์อธิษฐานนั้นๆ....... เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว
ก็ให้คลิ๊กที่ กรอบสีแดง.... ท่านก็จะทราบคำทำนาย
ได้ทันทีว่า.. จะสำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จได้หรือไม่ได้
จงถือคำทำนายว่า......... ดีหรือไม่ดี เป็นหลักสำคัญ
จะถูกหรือไม่ถูกก็อยู่ที่ท่านเองว่าจะตั้งจิตได้มั่นคง
แน่วแน่สักเพียงใด